Connect with us

Polska

Najaktywniejsze ugrupowania polityczne w Sejmie. Prezentujemy statystyki zgłoszonych interpelacji i zapytań

Dodano

dnia

fot. Kancelaria Sejmu

Przedstawiamy zestawienie najaktywniejszych ugrupowań politycznych w Sejmie RP wg liczby zgłoszonych interpelacji i zapytań. Statystyki aktywności poselskiej przygotowane zostały wg stanu na dzień 10 marca 2018 r.

Przypominamy definicje interpelacji oraz zapytania poselskiego:

Interpelacja poselska jest jedną z form polskiej kontroli parlamentarnej. Polega na wystosowaniu pisemnego pytania przez posła lub grupę posłów na Sejm RP do Prezesa Rady Ministrów lub konkretnego ministra. Daje członkom parlamentu prawo do składania zapytania w każdej sprawie, prawo żądania odpowiedzi i prawo wyciągania z nich wniosków. Interpelacja powinna dotyczyć spraw o zasadniczym charakterze, które odnoszą się do problemów związanych z polityką państwa. Na interpelację odpowiedź musi być udzielona terminie 21 dni. Można przeprowadzać nad nią debatę parlamentarną.

Zapytanie poselskie jest kolejną formą polskiej kontroli parlamentarnej. Polega na skierowaniu pisemnego zapytania przez posła lub grupę posłów na Sejm RP do rządu lub konkretnego ministra, do prezesa NIK lub do prezesa NBP. Zapytania poselskie składa się w sprawach o charakterze jednostkowym, dotyczących prowadzonej przez Radę Ministrów polityki wewnętrznej i zagranicznej oraz zadań publicznych realizowanych przez administrację rządową. Istnieje ustawowy obowiązek udzielenia na nie odpowiedzi pisemnej w terminie 21 dni. W odróżnieniu od interpelacji poselskiej, zapytanie nie może być połączone z debatą.

Poniżej prezentujemy zestawienie liczby zgłoszonych interpelacji wg klubu.

Zestawienie: liczba zgłoszonych interpelacji wg klubu. Stan na 10.03.2018 r.

Najaktywniejszym klubem w tym zakresie jest Platforma Obywatelska z łączną liczbą 8384 interpelacji. Na drugim miejscu znajduje się Prawo i Sprawiedliwość z liczbą 4800. Trzecie i czwarte miejsce przypada klubom Kukiz’15 i Nowoczesna – odpowiednio 3713 i 2930. Na pozostałych miejscach jest koło Wolni i Solidarni – 326 oraz klub poselski Polskie Stronnictwo Ludowe – Unia Europejskich Demokratów* z liczbą 11 interpelacji.

W przeliczeniu na posła, największą średnią ma klub Kukiz’15 – ponad 128 interpelacji. Na drugim miejscu jest klub Nowoczesna ze średnią 117,2. Trzecie i czwarte miejsca zajmują: klub Platformy Obywatelskiej – 61,65 i koło Wolni i Solidarni ze średnią 54,33. Przedostatnie miejsce zajmuje klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość – 20,17, natomiast ostatnie miejsce klub poselski Polskie Stronnictwo Ludowe – Unia Europejskich Demokratów* ze średnią <1 interpelacji na posła.

*  Klub powstał 9 lutego 2018 w wyniku połączenia klubu PSL oraz koła UED. Poprzednio złożone interpelacje oraz zapytania nie są wliczane na konto obecnego klubu poselskiego.

Poniżej prezentujemy zestawienie liczby zgłoszonych zapytań wg klubu

Zestawienie: liczba zgłoszonych zapytań wg klubu. Stan na 10.03.2018 r.

Najwięcej zgłoszonych zapytań posiada klub parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość – 2684. Na drugim miejscu znajduje się klub parlamentarny Platformy Obywatelskiej z liczba 1861 zapytań. Trzecie miejsce przypada dla klubu poselskiego Nowoczesna – 1694. Na kolejnych pozycjach znajdują się: klub Kukiz’15 z liczbą 696 zapytań, koło Wolni i Solidarni z 12 zapytaniami oraz klub PSL-UED z 4 zapytaniami.

Największą średnią liczbą zapytań w przeliczeniu na posła może wykazać się klub Nowoczesna z wynikiem 67,76. Na drugim miejscu znajduje się klub Kukiz’15 ze średnią 24 zapytań. Trzecie i czwarte miejsce zajmują z kolei kluby parlamentarne Platformy Obywatelskiej i Prawa i Sprawiedliwości – odpowiednio 13,68 i 11,28. Przedostatnie miejsce przypada dla koła Wolni i Solidarni, natomiast ostatnie dla klubu PSL-UED.

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.