Connect with us

Polska

Ordo Iuris: projekt Barbary Nowackiej o świeckim państwie jest niezgodny z Konstytucją RP i Konkordatem

SejmLog

Dodano

dnia

fot. Kancelaria Sejmu - Paweł Kula

Instytut Ordo Iuris opublikował analizę, z której wynika, iż projekt Barbary Nowackiej zakładający rozdział państwa od Kościoła, jest niezgodny z Konstytucją RP i Konkordatem.

– Konstytucja RP nie zakłada koncepcji „państwa świeckiego” ani „radykalnego rozdziału” kościołów od państwa, ale rozdział przyjazny, zwany tez separacją skoordynowaną. Ustawa zasadnicza wprowadza zasadę autonomii oraz niezależności kościoła i państwa, a nie oddzielenia kościoła od państwa (co miało miejsce w Konstytucji PRL z 1952 r.) Ponadto w preambule Konstytucji znajduje się odniesienie do wartości religijnych oraz do chrześcijańskiego dziedzictwa Narodu. Natomiast zawarta w ustawie zasadniczej koncepcja bezstronności światopoglądowej władz publicznych nie może oznaczać eliminacji obecności religii w sferze publicznej – w tym w urzędach czy szkołach – gdyż sama Konstytucja zapewnia każdemu swobodę wyrażania swych przekonań religijnym właśnie w życiu publicznym. Konstytucja przyznaje też wyjątkowy status związkom wyznaniowym, co jest konsekwencją ich autonomii oraz niezależności. Wynika to z konieczności zabezpieczenia fundamentalnego prawa człowieka, jakim jest wolność sumienia i religii. Ta konstytucyjna pozycja wspólnot religijnych nie może zostać zmieniona w drodze ustawy zwykłej – czytamy.

– We wspomnianym projekcie znalazły się postulaty mające zapewnić realizację sprzecznej z ustawą zasadniczą koncepcji „świeckości państwa”. Autorzy projektu domagają się m.in. zlikwidowania Funduszu Kościelnego, zaprzestania finansowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne duchownych oraz likwidacji wspólnych komisji rządowo–kościelnych. Proponują w zamian ustanowienie jednej komisji złożonej z przedstawicieli rządu, kościołów, związków wyznaniowych oraz organizacji świeckich skupiających agnostyków i ateistów – piszą autorzy analizy.

– Do niekonstytucyjnych propozycji zawartych w projekcie należy przede wszystkim zaprzestanie finansowania ze środków publicznych lekcji religii w szkole. Podobnie jak Konstytucja, Konkordat nakłada na władze publiczne obowiązek organizacji edukacji religijnej – a więc także pokrycia jej kosztów. Prawo do udziału w lekcji religii organizowanej w szkole jest bowiem integralnym elementem wolności religii. Podkreślił to Trybunał Konstytucyjny w 1991 r., gdy stwierdzał zgodność z ówczesnymi przepisami konstytucyjnymi powrotu nauczania religii do szkoły. Co istotne, religię ze szkół usunięto w okresie PRL – dodają.

Cała analiza W TYM MIEJSCU.

Projekt Barbary Nowackiej

– Ostatnie lata pokazują, że Polsce bardzo potrzeba rozdziału Kościoła od państwa i świeckości – uporządkowania relacji, które ewidentnie zostały zakłócone. Jeśli mamy być krajem demokratycznym, krajem równych praw i równych szans, pewne relacje trzeba przebudować i przemodelować – powiedziała 6 stycznia, podczas konferencji prasowej przed Sejmem, Barbara Nowacka.

Nowacka dodała, że jej ugrupowanie proponuje zainicjowanie szerokiej dyskusji na temat rozdziału państwa od Kościoła.

– Szeroką dyskusję, która pozwoli w następnym parlamencie zacząć działać tak, żeby mieć pewność, że relacje między Kościołem i państwem są zdrowe – oświadczyła.

Projekt zaprezentowany przez Nowacką zakłada m.in. zniesienia finansowania przez państwo religii w szkołach. Lekcje tego typu miałyby być sponsorowane przez związki wyznaniowe i kościoły, które „chcą nauczać zasad swojej wiary w szkole”. Religia miałaby zostać wpisana też na listę zajęć dodatkowych.

Inicjatywa Polska chce również, aby księża i duchowni sami opłacali swoje ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wśród postulatów znajduje się też likwidacja Funduszu Kościelnego oraz wszystkich „rządowo-kościelnych komisji”.

Do 20 lutego pod petycją zbierane będą podpisy ws. projektu ustawy. Następnie ten zostanie złożony w Sejmie. Nowacka zapowiada, że jeśli sejmowa komisja do spraw petycji nie rozpatrzy wniosku Inicjatywy Polskiej, wówczas „ruszy projekt obywatelski”.

Czytaj więcej: Barbara Nowacka przedstawiła projekt ustawy dotyczącej rozdziału państwa od Kościoła

Nie zamierzamy być adwokatem jakiegokolwiek z ugrupowań. Nie zamierzamy tworzyć własnej rzeczywistości, nie zamierzamy manipulować, czy ukrywać jakichkolwiek faktów. Pragniemy przekazywać sprawdzoną, rzetelną i autentyczną wiedzę, dzięki której samodzielnie wyrobisz sobie opinię na dany temat.

Kliknij by skomentować

Komentarze

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.