Śledź nas na

Unia Europejska

Przedsiębiorstwa ponadnarodowe będą płacić podatki tam, gdzie wypracowały zyski

SejmLog

Opublikowany

-

© European Union 2017 - European Parliament

Nowe przepisy mają zapobiec wykorzystywaniu przez międzynarodowe przedsiębiorstwa luk prawnych, by unikać płacenia podatków, m. in. przesuwając zyski do państw UE o niższych podatkach. W czwartek Parlament Europejski poparł dwie propozycje legislacyjne, które mają na celu zapobiegać sytuacji, w której przedsiębiorstwa przesuwają zyski do państw Unii Europejskiej, w których podatki są niższe.

Pierwsza propozycja dotyczy wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB). Dyrektywa ma wprowadzić zestaw jednolitych zasad, które pomagają obliczyć zysk podlegający opodatkowaniu we wszystkich państwach Unii Europejskiej – obecnie przedsiębiorstwa działające w kilku państwach członkowskich obliczają zyski poszczególnych filii według rożnych zasad.

Druga propozycja dotyczy wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB). Dyrektywa ma wprowadzić zasady konsolidacji zysków i strat w poszczególnych filiach (jednostkach zależnych) oraz podziału skonsolidowanej podstawy między kwalifikujące się państwa członkowskie zgodnie z obowiązującymi w nich stopami podatkowymi.

 

Agresywne planowanie podatkowe?

Poseł Alain Lamassoure (EPL, Francja), autor sprawozdania ws. wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB), z zadowoleniem przyjął fakt, że niedawno Komisja Europejska wymieniła te państwa członkowskie, które prowadzą agresywne planowanie podatkowe, w tym Belgię, Cypr, Węgry, Irlandię, Luksemburg, Maltę i Holandię. Zdaniem posła to właśnie dlatego CCCTB jest tak ważna. Kiedy skonsolidowana podstawa zacznie obowiązywać, „wszelkie próby ustanowienia agresywnych programów planowania podatkowego i sztucznego czerpania wpływów podatkowych kosztem niektórych państw członkowskich staną się przestarzałe” – wyjaśnia poseł Lamassoure.

„Przywódcy państw członkowskich i Unii Europejskiej zaczynają rozumieć, że obecne systemy są przestarzałe i pogarszają sytuację obywateli i małych firm. Jest impent do zmian, ale naciskamy nadal” – dodaje poseł Paul Tang (S&D, Holandia), sprawozdawca ds. wspólnej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCTB).

W jaki sposób nowy system ma działać?

Wyobraźmy sobie, że ponadnarodowa korporacja ma filie (jednostki zależne) w trzech państwach członkowskich UE: a1, a2, a3, które w 2017 roku wypracowały zyski albo straty.

Filia Zysk / strata    
a1 50 Zgodnie z CCTB  
a2 150 Zgodnie z CCTB  
a3 -100 Zgodnie z CCTB  
Zysk /strata netto 100 Zgodnie z CCCTB Podział między państwa członkowskie zgodnie z formułą

Zysk i strata dla każdej jednostki zależnej zostaną obliczone zgodnie z wspólną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCTB). Następnie przedsiębiorstwo ponadnarodowe będzie mogło skonsolidować zyski i straty pomiędzy jednostkami zależnymi i państwami członkowskimi (dodając wszystkie zyski, odejmując straty) zgodnie ze wspólną skonsolidowaną podstawą opodatkowania osób prawnych (CCCTB), co ma utrudnić przesuwanie zysków do innych państw członkowskich.

Przedsiębiorstwa będą mogły korzystać z jednego zbioru przepisów i współpracować z administracją podatkową swojego kraju, aby złożyć pojedynczą deklarację podatkową dotyczącą całej działalności prowadzonej w UE (one-stop shop).

W podanym powyżej przykładzie zysk zostanie podzielony między państwa członkowskie 1, 2, 3, w których przedsiębiorstwa wielonarodowe mają jednostki zależne, zgodnie z formułą, biorąc pod uwagę budynki, maszyny, liczbę pracowników w poszczególnych państwach.

Następnie każde państwo członkowskie opodatkuje zyski według  krajowej stawki podatku od osób prawnych.

 

Sprawiedliwe opodatkowanie czy ingerencja?

Walka z unikaniem płacenia podatków i uchylaniem się od opodatkowania jest jednym z priorytetów Parlamentu Europejskiego. 1 marca 2018 Parlament Europejski ustanowił specjalną komisję ds. przestępstw finansowych. W dziedzinie prawa podatkowego Parlament Europejski ma rolę doradczą w procesie legislacyjnym. Prawo unijne jest stanowione przez państwa członkowskie w Radzie na zasadzie jednomyślności.

Nie zamierzamy być adwokatem jakiegokolwiek z ugrupowań. Nie zamierzamy tworzyć własnej rzeczywistości, nie zamierzamy manipulować, czy ukrywać jakichkolwiek faktów. Pragniemy przekazywać sprawdzoną, rzetelną i autentyczną wiedzę, dzięki której samodzielnie wyrobisz sobie opinię na dany temat.

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.