Connect with us

Polska

Ranking Wolności Gospodarczej 2018

Dodano

dnia

Ser Amantio di Nicolao/ CC 3.0

Zgodnie z opublikowanym przez The Heritage Foundation Rankingiem Wolności Gospodarczej 2018 Polska zajmuje 45 miejsce na arenie międzynarodowej i 21 miejsce w rankingu regionalnym z wynikiem 68,5 pkt.

Ranking prowadzony jest od 1995 roku i przedstawia skalę wolności gospodarczej. Najwyższa skala (80-100) oznacza całkowitą wolność gospodarczą. Tylko 6 państw/regionów spośród 180 badanych zostało zakwalifikowanych w tym przedziale. Na pierwszym miejscu znalazł się Hong Kong ze średnią 90,2, drugie miejsce przypadło dla Singapuru (88,8), a trzecie dla Nowej Zelandii (84,2). Czwarte i szóste miejsce przypadło dwóm krajom europejskim: Szwajcarii (4 miejsce – 81,7) oraz Irlandii (6 miejsce – 80,4). Pomiędzy nimi znalazła się Australia (80,9).

Kolejna skala (70-79.9) oznacza „przeważającą” wolność gospodarczą. Pierwsze miejsce w tej skali i jednocześnie siódme miejsce w rankingu globalnym zajmuje Estonia z wynikiem 78.8. Tuż za nią znajduje się Wielka Brytania (78.0) i Kanada (77.7). Dania zajmuje 12 miejsce, Szwecja 15, USA 18, a Niemcy 25. Skalę zamykają Macedonia i Macau.

Następna skala określona została jako „umiarkowanie wolna”. To właśnie w niej znalazła się Polska. Przed naszym krajem znajdują się jednak Botswana, Vanuatu, Rumunia, Urugwaj, Rwanda, Jamajka, Kazachstan, Kolumbia, Peru i Armenia. Za Polską uplasowała się m.in. Bułgaria, Belgia, Węgry, Słowacja, Hiszpania, czy Słowenia. Skalę zamyka Burkina Faso i Republika Zielonego Przylądka.

Ostatnie dwie skale dotyczą państw/regionów, w których wolność gospodarcza jest przeważnie ograniczana, bądź całkowicie represjonowana.

Wynik Polski z tym międzynarodowym rankingu zmieniał się wielokrotnie na przestrzeni lat. Najniższą wartość zanotowano w 1995 roku i było to 50,7 pkt. Najwyższa wartość przypadła z kolei na rok 2016 i było to 69,3 pkt. W latach 1995-1999 oraz 2004-2007 Polska znajdywała się w strefie państw, w których wolność gospodarcza była ograniczana. W pozostałych latach, czyli 2000-2003 oraz 2008-2018 nasz kraj figurował na skali państw „umiarkowanie wolnych”. Dotychczas nie udało się przekroczyć 70 pkt, które kwalifikują państwo jako „przeważnie wolne”.

Poniżej prezentujemy animację mapy wraz ze zmieniającymi się wskaźnikami na przestrzeni lat 1995-2018.

Ranking Wolności Gospodarczej 2018

 

Indeks Wolności 2018 Heritage Foundation i Wall Street Journal zaprezentowany został 2 lutego przez Fundację Warsaw Enterprise Institute, wyłącznego polskiego partnera tego światowego raportu.

Prezentacji Raportu towarzyszyła debata z udziałem zaproszonych ekspertów: Jadwigi Emilewicz – Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Macieja Woźniaka – Wiceprezesa Zarządu ds. Handlowych PGNiG. Warsaw Enterprise Institute był reprezentowany przez prezesa Tomasza Wróblewskiego oraz prof. Roberta Gwiazdowskiego.

Wskaźnik Polski polepszył się nieznacznie, o 0,2 pkt, w stosunku do poprzedniego roku. Niewielki wzrost wynika w głównej mierze z poprawy poziomu fiskalizmu (+5,4) i wyższego odczytu w zakresie rynku pracy (+2,4), które zrównoważyły i przewyższyły spadek w kategorii rzetelności państwa Government Integrity’ (-4,6) i skuteczności sądów (-1,4)” – czytamy na blogu wei.org.pl

Warto zauważyć, że ocena Polski jest minimalnie niższa od regionalnej średniej (68,8 pkt), ale zdecydowanie powyżej średniej światowej (61,1 pkt).

Autorzy prezentacji podkreślają, że „w tegorocznym indeksie na uwagę zasługuje wyższy odczyt w zakresie wydatków publicznych (+0,9) i prawa własności (+1). Gorzej natomiast wypadliśmy w kategorii warunków dla biznesu (-0,6), na co wpływ mają m.in. wysokie pozapłacowe koszty pracy. W kategorii otwartość rynku zanotowaliśmy tylko jedną zmianę – w handlu (-0,1). Autorzy raportu podkreślają, że silną stroną Polski jest otwarty rynek i stabilność monetarna. Natomiast najważniejsze wyzwania systemowe stojące przed naszą gospodarką to sztywny kodeks pracy, niewydolny system sądownictwa gospodarczego, biurokracja, uciążliwy system podatkowy oraz braki w infrastrukturze drogowej i kolejowej. Konieczne są gruntowne reformy mające na celu wzmocnienie systemu sądowego, który pozostaje niewydolny, słabo administrowany i niedostatecznie obsadzony„.

Polska w ogólnej klasyfikacji w średnioterminowej perspektywie od 2013 roku odnotowuje wzrost wskaźnika wolności gospodarczej o 2.5 pkt.

Podczas debaty nad prezentacją Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Jadwiga Emilewicz skomentowała, że „Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii to ministerstwo stworzone dla przedsiębiorców i z myślą o ich potrzebach. Od samego początku postawiliśmy na trzy zasadnicze filary w naszej pracy. Są to prawo, które powinno być jasne, klarowne i przejrzyste, mniejszy poziom biurokracji, a także więcej pieniędzy w kieszeniach polskich przedsiębiorców. Mamy nadzieję, że polskie firmy odczują poprawę prowadzenia warunków w Polsce. Wierzymy, że Konstytucja Biznesu przyjęta przez Sejm przyniesie nam wymierne efekty i wpłynie na jeszcze lepszą pozycję Polski w przyszłorocznym rankingu. Naszym celem jest sprawienie, żeby w Polsce warunki do prowadzenia biznesu były jak najlepsze. W tegorocznym rankingu mamy się z czego cieszyć. Dług publiczny poprawił się w sposób radykalny. Dochody są również zdecydowanie wyższe niż szacowane. To najlepsze argumentu pokazujące w jak dobrej kondycji jest polska gospodarka”.

W Polsce wciąż obowiązują nadmierne obciążenia wynikające ze struktury systemu podatkowego.

Prezes Warsaw Enterprise Institute, Pan Tomasz Wróblewski zwrócił uwagę, że „Warsaw Enterprise Institute docenia wysiłek rządu na rzecz ukrócenia oszustw i lepszej ściągalności podatków, jednak nasz system podatkowy wciąż należy do najbardziej nieprzyjaznych systemów na świecie. Stąd nasz niekończący się apel o głęboką przebudowę całego systemu podatkowego zgodnie z propozycjami koalicji na rzecz prostszych podatków Płaca Plus, Podatki Minus„.

Komentarzem do raportu podzielił się również Wiceprezes Zarządu PGNiG SA ds. Handlowych, Pan Maciej Woźniak „Poprawę wskaźnika wolności gospodarczej i konkurencyjności w Polsce potwierdza wzrost PKB w 2017 r. aż o 4,6%. Z perspektywy dostawcy gazu jakim jest PGNiG potwierdzeniem wzrostu gospodarki i konkurencyjności rynku jest także gwałtownie rosnące w 2017 r. zapotrzebowanie na dostawy gazu, głównie do odbiorców przemysłowych, którzy prężnie rozwijają swoją działalność. PGNiG zmienia kierunek importu gazu na dostawy z Morza Północnego i dostawy LNG, ponieważ reguły gospodarcze wolnego rynku gwarantują rynkowe ceny zakupu gazu – w przeciwieństwie do dostaw gazu ze Wschodu gdzie ceny obarczone są czynnikiem geopolitycznym”.

Podsumowania prezentacji indeksu wolności gospodarczej dokonał prof. Robert Gwiazdowski, Prezes Rady Warsaw Enterprise Institute „Kolejny raport, który nie zostawia cienia wątpliwości co do tego, że poziom dobrobytu i jakość życia obywateli zależą od poziomu wolności gospodarczej. Życzylibyśmy sobie, żeby politycy zapoznali się z tymi danymi i brali je sobie głęboko do serca za każdym razem, kiedy rozważają ustanowienie nowych praw czy regulacji”.

Magister Stosunków Międzynarodowych. Konserwatysta oraz zwolennik wolnego rynku i demokracji bezpośredniej. Dyrektor biura poselskiego Pawła Szramki w Toruniu.

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.