Connect with us

Transmisje

Komisja ds. Amber Gold. Przesłuchanie Józefa Dębińskiego, syndyka Amber Gold

Dodano

dnia

Przed komisją ds. Amber Gold stanął Józef Dębiński. Korzystając z prawa do swobodnej wypowiedzi zeznał, że 20 sierpnia 2012 został ustanowiony zarządcą przymusowym spółki Amber Gold a 21 sierpnia objął majątek tej spółki, rozlokowany w 65 oddziałach w całej Polsce. Jak zeznał, nie wiedział wówczas, że spółka jest w stanie likwidacji i dowiedział się o tym 24 sierpnia.

– W czasie, kiedy przyszedłem do spółki, w kasie było 600 zł. Więc z tych 600 zł musiałem prowadzić to postępowanie upadłościowe

– poinformował.

– Razem tych wierzytelności jest 12 tys. 203. To jest bardzo duża lista wierzytelności

– ocenił.

– Były szef Amber Gold Marcin P. kupował nieruchomości za kwoty nawet 40 proc. wyższe niż rynkowe

– powiedział Józef Dębiński.

Łącznie, jak mówiła szefowa komisji Małgorzata Wassermann (PiS), P. kupił nieruchomości za ok. 40 mln zł.

 

POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ AMBER GOLD

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold w związku z podejrzeniem nieprawidłowości ze strony instytucji państwowych, które nie reagowały w sposób adekwatny do zagrożenia. Do zakresu działania Komisji należy zbadanie i ocena prawidłowości i legalności działań podejmowanych w odniesieniu do działalności prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład Grupy Amber Gold.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Komisja śledcza zbada działalność Rady Ministrów, w szczególności Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury (Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych), Ministra Sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podległych im 2 funkcjonariuszy publicznych, właściwych rzeczowo i miejscowo urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, a także prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w szczególności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

Źródło:
sejm.gov.pl

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.