Connect with us

Polska

PSL proponuje: 1000 złotych dla sołtysa

Dodano

dnia

PSL/Fot. PSL/Flickr/Domena Publiczna
fot. PSL/Flickr/Domena Publiczna

1000 złotych wynagrodzenia – to propozycja Polskiego Stronnictwa Ludowego, które składa w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich. Pomysł już raz został odrzucony przez Prawo i Sprawiedliwość. Czy tym razem uda się?

„Chcemy podziękować tym, którzy odpowiadają za los swoich małych wspólnot” – podkreślił Piotr Zgorzelski, poseł PSL. Ludowcy już po raz drugi złożyli w Sejmie projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich. Przewiduje on wzmocnienie ich roli i pozycji. Poprzedni został odrzucony przez PiS w pierwszym czytaniu.

1000 ZŁOTYCH DLA SOŁTYSA

Pomysł ludowców przewiduje m.in to, że czynności wykonywane przez sołtysów mają charakter zadań publicznych. Z tego względu należy się im za to wynagrodzenie. PSL chce, by była to kwota 1000 zł. „Mamy na myśli połowę najniższego wynagrodzenia, co jednocześnie skutkuje przystąpieniem sołtysów do systemu emerytalno-rentowego” – tłumaczy Piotr Zgorzelski.

Sołectwo może zostać powołane z inicjatywy rady gminy lub jej mieszkańców. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, natomiast organem wykonawczym sołtys, którego wspiera rada sołecka. Sołectwo jako jednostka pomocnicza rady gminy nie ma osobowości prawnej. W uzasadnieniu do projektu posłowie PSL piszą, że konieczne jest „dookreślenie” roli sołtysa oraz uwzględnienie faktu, że wykonywane przez niego zadania mają charakter zadań publicznych.

 

DRUGA PRÓBA

Ludowcy proponują, by rada gminy ustanawiała zasady na jakich sołtysom oraz członkom rady sołeckiej będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży służbowej. Według posłów PSL na wzmocnieniu roli sołectw zyskają lokalne wspólnoty, które będą miały szersze uprawnienia np. w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków na wykonywanie planowanych zadań.

Projekt ustawy o sołtysach i radach sołeckich już raz był przedmiotem głosowania w Sejmie. Wówczas, za odrzuceniem projektu głosowało 234 posłów, przeciwko było 201 a 3 wstrzymało się od głosu. Ludowcy będą próbować jeszcze raz.

 

KOSZTY USTAWY

Według Rocznika Statystycznego Rzeczpospolitej Polskiej opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że w dniu 31 XII 2016 r. było 40726 sołectw. To oznacza, że jeśli ustawa zyskałaby akceptację posłów i weszła w życie, będzie kosztować budżet 40 mln 726 tys. złotych.

Źródło:
PSL

Nie zamierzamy być adwokatem jakiegokolwiek z ugrupowań. Nie zamierzamy tworzyć własnej rzeczywistości, nie zamierzamy manipulować, czy ukrywać jakichkolwiek faktów. Pragniemy przekazywać sprawdzoną, rzetelną i autentyczną wiedzę, dzięki której samodzielnie wyrobisz sobie opinię na dany temat.

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.