Connect with us

Komisje sejmowe

Komisja śledcza ds. Amber Gold: Przesłuchanie Jarosława Dąbrowskiego [ABW Gdańsk]

Dodano

dnia

Komisja Amber Gold
Sejmowa komisja śledcza ds. „Amber Gold”, przesłuchanie Michała Tuska/CC BY 2.0

Przesłuchanie Jarosława Dąbrowskiego, byłego zastępcy dyrektora Delegatury Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku, wezwanego w celu złożenia zeznań w toczącym się postępowaniu zmierzającym do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold.

 

 

POWOŁANIE KOMISJI ŚLEDCZEJ AMBER GOLD

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej powołał Komisję Śledczą do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych wobec podmiotów wchodzących w skład Grupy Amber Gold w związku z podejrzeniem nieprawidłowości ze strony instytucji państwowych, które nie reagowały w sposób adekwatny do zagrożenia. Do zakresu działania Komisji należy zbadanie i ocena prawidłowości i legalności działań podejmowanych w odniesieniu do działalności prowadzonej przez podmioty wchodzące w skład Grupy Amber Gold.

 

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMISJI

Komisja śledcza zbada działalność Rady Ministrów, w szczególności Ministra Finansów, Ministra Gospodarki, Ministra Infrastruktury (Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej), Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Ministra Spraw Wewnętrznych), Ministra Sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych, Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego i podległych im 2 funkcjonariuszy publicznych, właściwych rzeczowo i miejscowo urzędów skarbowych, izb skarbowych oraz urzędów kontroli skarbowej, a także prokuraturę oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w szczególności Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji i podległych im funkcjonariuszy publicznych oraz Komisję Nadzoru Finansowego.

 

SKŁAD KOMISJI ŚLEDCZEJ ds. AMBER GOLD

* aktualny skład Komisji – 9 posłów
Zmiany w składzie osobowym w czasie działania Komisji:
Źródło:
Sejm RP

Nie zamierzamy być adwokatem jakiegokolwiek z ugrupowań. Nie zamierzamy tworzyć własnej rzeczywistości, nie zamierzamy manipulować, czy ukrywać jakichkolwiek faktów. Pragniemy przekazywać sprawdzoną, rzetelną i autentyczną wiedzę, dzięki której samodzielnie wyrobisz sobie opinię na dany temat.

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.