Connect with us

O nas

Podsumowanie 2,5 lat działalności Fundacji SejmLog

Dodano

dnia

Fundacja SejmLog/Fot. SejmLog
Fundacja SejmLog/Fot. SejmLog

Fundacja SejmLog powstała 9 września 2016 roku. Dziś postanowilismy przedstawić Państwu swego rodzaju podsumowanie naszej działalności, sytuacji bieżącej i planów na przyszłość. Być może nie każdy z naszych odbiorców wie, że tworzenie serwisu informacyjnego nie jest głównym z celów realizowanych przez Fundację.

SejmLog to idea zbudowania pierwszego polskiego portalu społecznościowego poświęconego polityce, gospodarce, mediom oraz społeczeństwu.

Uważamy, że potrzebna jest nowa jakość w podejściu do polityki oraz pozostałych dziedzin bezpośrednio i pośrednio z nią związanych. To właśnie polityka w znaczący sposób wpływa na nasze życie. Wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom tych, którzy się nią interesują i jednocześnie są zmęczeni stylem jej uprawiania w Polsce. Poziom prowadzonych debat publicznych w Polsce za pomocą Internetu stoi na niskim poziomie. Osoby działające w polityce, mediach i dla społeczeństwa, nie posiadają wystarczających narzędzi do wykorzystania swojego potencjału.

Działając oddolnie, budujemy serwis społecznościowy o polityce skupiający ludzi o różnych poglądach, będący miejscem konstruktywnej dyskusji, wymiany poglądów, czy też aktywnych kontaktów pomiędzy wyborcami, politykami, publicystami, naukowcami i ekspertami. To w nim w innowacyjny sposób chcemy wspierać budowę świadomości politycznej Polaków poprzez stworzenie miejsca będącego wiarygodnym i weryfikowalnym przez społeczność źródłem wiedzy, a jednocześnie pierwszym w Świecie tak dopasowanym i kompletnym projektem.

Narzędzia oferowane przez SejmLog pozwolą na budowanie i umacnianie społeczeństwa obywatelskiego, które w Polsce jest słabo rozwinięte. Nie poprzestając wyłącznie na polityce, będziemy w stanie zaoferować również więcej innowacyjnych narzędzi, jak chociażby możliwość prowadzenia zbiórek na projekty pro obywatelskie, czy też funkcje pozwalające jednoczyć się wokół wspólnej idei i umożliwiające przeprowadzanie zbiórek podpisów pod obywatelskimi inicjatywami ustawodawczymi lub referendami.

Wszystko w prosty, szybki sposób za pomocą jednej, powszechnie uznanej platformy

Opracowanie tak zaawansowanego, bogatego w funkcje i integracje portalu, a w zasadzie aplikacji, to ogromne przedsięwzięcie wymagające skupienia zespołu specjalistów, którzy nie tylko posiadają wiedzę, ale także doświadczenie i wynikającą z niego znajomość najlepszych praktyk. Zdajemy sobie sprawę, że budżet projektu porównywalnego z SejmLogiem mógłby opiewać na kwotę kilku lub kilkunastokrotnie wyższą. – wygrywamy oddolnością i wolantariatem społecznościowym.

Cele Fundacji

  1. Wspomaganie budowy oraz aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego;
  2. Poprawianie świadomości politycznej społeczeństwa;
  3. Poprawianie jakości dyskusji politycznej i narzędzi wykorzystywanych do jej prowadzenia;
  4. Wspomaganie i prowadzenie inicjatyw mających ułatwiać relacje na linii wyborca-polityk oraz polityk-wyborca.

Jak realizujemy cele?

  1. Prowadzimy i rozwijamy portal społecznościowy SejmLog;
  2. Poprzez działalność edukacyjną i szkoleniową finansowaną przez Fundację;
  3. Poprzez współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi, administracją publiczną, sektorem przedsiębiorstw oraz mediami w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.

Główny obszar działalności Fundacji SejmLog to budowa portalu społecznościowego SejmLog

Obszary dodatkowe to:

  1. projektowanie, budowa i wdrażanie narzędzi służących obywatelskiej kontroli organów publicznych, parlamentarzystów, rządu (działający już moduł wizytówek poselskich, a w przyszłości – sondaże, petycje, analizy, raporty, e-voting, crowdfunding projektów pro-demokratycznych i pro-obywatelskich).
  2. Budowanie demokracji, Zwiększenie udziału obywateli w życiu publicznym, tworzenie przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych, monitorowanie działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne upowszechniania demokratycznych norm obywatelskości.
  3. Rozbudowa działu SejmLog media, dostarczającego informację pozbawioną opinii, rzetelną i opartą na weryfikacji źródeł oraz przygotowaną przez zespół redaktorski, przy współpracy ze społecznością czytelników. Dział informacyjny SejmLog Media buduje markę SejmLoga i w wizji twórców będzie źródłem uzyskiwaniaprzychodów przeznaczanych na cele statutowe i dalszy rozwój Fundacji.

Dlaczego warto wesprzeć finansowo SejmLog?

Jesteśmy medium obywatelskim o wyrobionej w środowisku osób zainteresowanych polityką opinii rzetelnego medium informacyjnego. Z naszą misją i ofertą narzędzi użytkownika staramy się dotrzeć do obywateli zaiteresowanych polityką. Działamy efektywnie już od kilku lat, cały czas rozwijając i profesjonalizując nasze projekty. SejmLog media jest już zarejestrowanym tytułem prasowym. Całość dotychczasowego finansowania Fundacji stanowią dobrowolne wpłaty naszych czytelników, jesteśmy inicjatywą w pełni niezależną, oddolną, społeczną a naszymi odbiorcami jest grupa osób zaangażowanych w życie polityczne – politycy, członkowie ugrupowań politycznych, dziennikarze, komentatorzy polityczni, działacze samorządowi i społeczni oraz wszyscy tzw liderzy opinii.

Z doświadczenia zebranego podczas wieloletniego uczestniczenia w codziennym życiu tej grupy społecznej i obserwowania sceny politycznej, oceniamy że grupa ta może liczyć nawet milion obywateli (mamy tutaj na myśli osoby nie tylko zainteresowane polityką, ale także posiadajace czas i możliwości, by ją aktywnie śledzić czy uczestniczyć w niej codziennie), grupa odbiorców stykających się z treściami informacyjnymi SejmLoga mniej intensywnie, może być wielokrotnie większa.

Wyróżniającą SejmLog cechą, w kontekście misji społecznej jest dbałość o rzetelność wpisów i prowadzone działania mające na celu poprawę jakości pracy mediów i wzrostu zaufania do nich. Zbudowaliśmy zgrany zespół, który pomimo działania „z doskoku”, dostarcza codzienne i rzetelne artykuły informacyjne, transmisje na żywo z Sejmu i wydarzeń okołopolitycznych, które już teraz, pomimo ograniczonych zasobów redakcyjnych docierają do ponad miliona odbiorców miesięcznie poprzez stronę www (ponad 500 tysięcy indywidualnych użytkowników w marcu 2019) i konta na portalach społecznościowych Facebook i Twitter.

Działania prowadzone przez fundację SejmLog są prowadzone w formie ciągłej (SejmLog Media) oraz w formie projektów (wizytówki poselskie, aplikacja na urządzenia mobilne, prace programistyczne nad portalem społecznościowym, system e-votingu).

W ramach prowadzonej działalności informacyjnej i misyjnej jesteśmy organizacją strażniczą

Śledzimy media pod kątem ich rzetelności wykazującą przypadki hipokryzji zachowań, przekłamań i manipulacji. Wszystko to w celu poprawy jakości mediów informacyjnych, wzrostu zaufania społecznego do mediów i eliminacji zachowań uwłaczających zawodowi dziennikarza.

Docelowy portal społecznościowy oraz wciąż rozwijane przez nas media obywatelskie pozwolą na stworzenie i poszerzanie przestrzeni dla pluralistycznej debaty wokół istotnych spraw publicznych i tym samym skierują uwagę społeczeństwa na monitorowanie działań instytucji publicznych i prywatnych w duchu troski o dobro wspólne jakim jest upowszechnianie demokratycznych norm obywatelskości.

Dotychczasowe osiągnięcia

1) Uruchomienie strony www.sejmlog.pl oraz serwisu iformacyjnego docierającego do stale rosnącego grona odbiorców. Marka SejmLoga zakorzenia się w świadomości społecznej i coraz częściej jesteśmy cytowani przez inne media, które zaczynają nas postrzegać jako wiarygodne żródło
Statystyki strony w serwisie Similarweb

2) Uruchomienie pierwszej wersji modułu wizytówek poselskich prezentującego zarówno suche informacje o naszych parlamentarzystach, jak i monitorującego ich codzienną działalność. Pobieramy wpisy ze zweryfikowanych kont posłów i posłanek w portalach społecznościowych Facebook i Twitter. Umożliwiamy w ten sposób  czytelnikom oraz innym mediom szybką i pewną weryfikację wiarygodności różnorakich sensacyjnych wpisów z rzekomych kont poselskich coraz częściej tworzonych przez osoby podszywające się pod polityków.

3) Częste wizyty w sejmie i rozmowy z politykami wszystkich opcji, potwierdziły zainteresowanie ideą, od skrajnej lewicy do skrajnej prawicy. Nawiązaliśmy również kontakt z Naczelnikiem Wydziału Ośrodka Informatyki Kancelarii Sejmu i uzyskaliśmy zapewnienie o możliwości wykorzystania wszelkich dostępnych danych publicznych podczas procesu rozbudowy portalu. Ponadto pojawił się szereg możliwości szerszej współpracy z informatykami sejmowymi co jest pozytywnym wskaźnikiem szans rozwojowych.

Baza społeczności SejmLoga i uzyskiwane wsparcie

Profil SejmLoga na portalu społecznościowym Facebook śledzi 25 tysięcy osób. Wraz z zaprzyjaźnionymi profilami możemy liczyć na bazę kilkuset tysięcy odbiorców. Wsparcie uzyskiwane przez Fundację SejmLog pochodzi z dobrowolnych wpłat na konto bankowe, poprzez serwisy Paypal i Dotpay, czy też poprzez wsparcie w serwisie Patronite – możliwe formy wsparcia przedstawione są TUTAJ

Szczegółowe i transparentne rozliczenia są publikowane w cyklach miesięcznych w zakładce „O NAS” na stronie www.sejmlog.pl.

Aktualne projekty Fundacji SejmLog

1) tworzenie portalu społecznościowego SejmLog.
2) rozwój redakcji SejmLog Media.
3) tworzenie aplikacji na urządzenia mobilne łączącej już działające moduły SejmLoga oraz uzupełniające dostępne narzędzia o możliwość prowadzenia ankiet i sondaży wsród jej użytkowników.

We wszystkich trzech projektach Fundacja zdecydowała się wnioskować o dotację z różnego rodzaju funduszy utworzonych na potrzeby rozwoju dziennikarstwa obywatelskiego i organizacji obywatelskich. W przypadku pozytywnych rozstrzygnięć i akceptacji wniosków na etapie ocen merytorycznych z pewnością będziemy Państwa informować o uzyskanych kwotach oraz ich żródłach.

Mamy nadzieję, że pozytywnie oceniacie Państwo nasze wysiłki i działania prowadzone przez ostatnie 2,5 roku i zapewniamy, że nie zamierzamy na tym poprzestać.

Racjonalny republikanin komentujący życie polityczne. W latach 2013-2016 współtworzył portal Żelazna Logika. Pomysłodawca i organizator serii wywiadów oraz oddolnych akcji społecznościowych. Fan rzetelności dziennikarskiej. Przez 11 lat jedną nogą w Irlandii, gdzie aktywnie działał w społeczności polonijnej. Pomysłodawca inicjatywy SejmLog, założyciel Fundacji SejmLog.

Kliknij by skomentować

Komentarze

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.