Connect with us

Transmisje

Posiedzenie Komisji śledczej ds. VAT

Dodano

dnia

Komisja Śledcza do zbadania prawidłowości i legalności działań oraz występowania zaniedbań i zaniechań organów i instytucji publicznych w zakresie zapewnienia dochodów Skarbu Państwa z tytułu podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego w okresie od grudnia 2007 r. do listopada 2015 r. dziś rozpoczyna prace. Pierwszym puntem będzie decyzja dotycząca wniosków dowodowych. Członkowie komisji ustalą do kogo i o jakie materiały skierują prośbę.

Przewodniczący Horała wskazał, że przedmiotem prac będą materiały będące w posiadaniu Ministerstwa Finansów, Najwyższej Izby Kontroli oraz organów ścigania, które prowadzą sprawy związane z wyłudzeniem podatku od towarów i usług.

Projekt uchwały w sprawie powołania komisji śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego, został złożony przez posłów 15 września 2017 roku.

Przygotowaną przez posłów PiS uchwałę w sprawie powołania komisji śledczej ds. VAT Sejm podjął na początku lipca. W trakcie prac nad uchwałą odrzucono wniosek Kukiz’15, który przewidywał, że komisja śledcza badałaby okres od 2007 r., ale także po listopadzie 2015 roku.

 

Komisja śledcza ds. VAT

Wnioskodawcy projektu o powołanie Komisji Śledczej do zbadania prawidłowości i legalności działań organów i instytucji publicznych podejmowanych celem zapobieżenia zaniżonym wpływom do budżetu państwa z podatku od towarów i usług i podatku akcyzowego mieli na celu zbadanie i ocenę prawidłowości oraz legalności działań oraz ustalenie ewentualnych zaniedbań czy zaniechań, które umożliwiły doprowadzenie do znaczącego obniżenia wpływów z podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego od roku 2007.

Komisja ma powstać po to żeby sprawdzić, czy działalność urzędników państwowych, niedopełenienie obowiązków służbowych nastąpiło celowo by umożliwić proceder wyłudzania podatku VAT. Jeśli tak, Komisja będzie formułować wnioski o postawienie tych osób przed Trybunałem Stanu

 

Kogo przesłucha Komisja śledcza ds. VAT?

Wnioskodawcy przewidywali szczególne uwzględnienie czynności dokonanych lub zaniechanych przez: członków Rady Ministrów, a w szczególności Ministrów Finansów z lat 2007- 2017, podległych im funkcjonariuszy publicznych, posłów i senatorów VI, VII i VIII kadencji Sejmu RP, Prezesa Narodowego Banku Polskiego, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli i podległych im funkcjonariuszy publicznych, właściwych rzeczowo i miejscowo urzędów skarbowych, Naczelników Urzędów Skarbowych, izb skarbowych, urzędów kontroli skarbowej, Prokuraturę, Prokuratora Generalnego oraz organy powołane do ścigania przestępstw: szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz Komendanta Głównego Policji.

 

Skład Komisji śledczej ds. VAT

Przewodniczącym komisji został poseł Marcin Horała (PiS), wiceprzewodniczącymi posłowie: Marek Jakubiak (Kukiz’15) oraz Kazimierz Smoliński (PiS). W składzie znalazła się także posłanka Małgorzata Janowska (PiS) oraz Zbigniew Konwiński (PO), Andrzej Matusiewicz (PiS), Wojciech Murdzek (PiS), Mirosław Pampuch Mirosław (Nowoczesna), Genowefa Tokarska (PSL-UED).

Kliknij by skomentować

Komentarze

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.