Connect with us

Polska

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o IPN

Dodano

dnia

fot. Kancelaria Sejmu Rafał Zambrzycki

16 maja prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 12 maja 2019 r. o zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Prezydent Andrzej Duda podpisał pięć ustaw. Wśród nich znalazła się ustawa z dnia 12 maja 2019 roku zmianie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz niektórych innych ustaw.

Celem ustawy jest dokonanie zmian porządkujących i doprecyzowujących w ustawie polegających na:

1) Uchyleniu obowiązku wydawania przez Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej zaświadczenia stwierdzającego, czy dane osobowe wnioskodawcy są tożsame z danymi osobowymi znajdującymi się w udostępnionym przez Instytutu Pamięci Narodowej katalogu funkcjonariuszy, współpracowników, kandydatów na współpracowników organów bezpieczeństwa państwa oraz innych osób oraz obowiązku publikacji takiego zaświadczania w Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej,

2) Doprecyzowaniu art. 30 ustawy, regulującego zasady udostępniania kopii dokumentów, oraz uznaniu za dokumenty wytworzone przy udziale wnioskodawcy przy operacyjnym zdobywaniu informacji przez organy bezpieczeństwa państwa pomocy ewidencyjnych, takich jak dzienniki rejestracyjne, inwentarze archiwalne, karty ewidencyjne i Zintegrowany System Kartotek Operacyjnych organów bezpieczeństwa, państwa – jeżeli potwierdzają fakt rejestracji wnioskodawcy w charakterze tajnego informatora lub pomocnika organów bezpieczeństwa państwa,

3) Wprowadzaniu definicji udostępnianych do wglądu, na wniosek każdego zainteresowanego, dokumentów osobowych dotyczących pracownika lub funkcjonariusza organu bezpieczeństwa państwa (będą to dokumenty związane z ubieganiem się o zatrudnienie, z pracą i z rozwiązaniem stosunku pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa) oraz wskazania na zakres dokumentów wydawanych funkcjonariuszom i pracownikom organów bezpieczeństwa państwa (będą to kopie dotyczących ich dokumentów osobowych oraz dokumentów finansowo-księgowych),

4) Wprowadzeniu przepisów przewidujących obowiązek publikacji inwentarza archiwalnego, który ma objąć informację o całym zasobie archiwalnym Instytutu Pamięci Narodowej.

„Przedłożona nowelizacja uzupełnia i porządkuje także zasady przekazywania materiałów archiwalnych do zasobu Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, wskazując, iż przekazane na zasadzie użyczenia, na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 7 ustawy, dokumenty Archiwum Akt Nowych oraz innych archiwów państwowych przechodzą na stałe na stan zasobu archiwalnego Instytutu Pamięci Narodowej” – czytamy w uzasadnieniu ustawy.

Nie zamierzamy być adwokatem jakiegokolwiek z ugrupowań. Nie zamierzamy tworzyć własnej rzeczywistości, nie zamierzamy manipulować, czy ukrywać jakichkolwiek faktów. Pragniemy przekazywać sprawdzoną, rzetelną i autentyczną wiedzę, dzięki której samodzielnie wyrobisz sobie opinię na dany temat.

Kliknij by skomentować

Komentarze

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.