Connect with us

Polska

S. Tyszka (Kukiz’15): Rząd PiS przyznał 250 mln. zł. dla zagranicznych korporacji

Dodano

dnia

Stanisław Tyszka/fot.Rafał Zambrzycki/Kancelaria Sejmu RP

Wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka przedstawił odpowiedź na interpelację skierowaną do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie grantów przyznawanych zagranicznym korporacjom. Odpowiedzi udzielił wiceminister Tadeusz Kościński. Wynika z niej, że od listopada 2015 r., czyli od początku bieżącej kadencji Sejmu RP rząd podpisał umowy na łączną kwotę 251 423 000 złotych. Ponad ćwierć miliarda złotych udzielono w celu wsparcia inwestycji w ramach „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2023”.

W interpelacji nr 20610 opublikowanej w dniu 7 marca 2018 roku Stanisław Tyszka z Kukiz’15 napisał, iż:

opinię publiczną obiegły informacje o przyznaniu rządowego grantu dla amerykańskiego giganta finansowego J.P. Morgan w wysokości ponad 20 mln zł. Nie jest to jedyny grant przyznany dla zagranicznej korporacji w ostatnim czasie, lecz jego wartość jest rekordowa, dzięki czemu zyskał w mediach miano „megagrantu”. Inne granty rządowe przyznane zagranicznym korporacjom w ostatnich miesiącach to m.in. grant dla IFA Powertrain Polska na kwotę 18,4 mln zł, grant dla Hutchinson Poland na kwotę 8,7 mln zł, grant dla ABB na kwotę 4,9 mln zł, grant dla Franklin Templeton Investment na kwotę 1,3 mln zł. Jak widać, zagraniczne korporacje mogą liczyć na szczodrość ze strony rządu. Na podobną hojność nie mogą niestety liczyć polskie firmy, co sygnalizują mi rodzimi przedsiębiorcy. Polscy mikroprzedsiębiorcy ciągle nie mogą się doczekać ustawy wprowadzającej tzw. mały ZUS. Zamiast tego co roku rosną składki na ZUS, sięgając w 2018 r. niebagatelnej kwoty 1232 zł, które muszą płacić co miesiąc polscy drobni przedsiębiorcy. Zestawienie powyższych faktów pozwala wysnuć smutny wniosek, że polski rząd wydaje się troszczyć bardziej o interesy zagranicznych korporacji niż o interesy polskich przedsiębiorców”.

Następnie wicemarszałek Tyszka zwrócił się z pytaniami:

  1. Proszę o podanie listy wszystkich grantów rządowych przyznanych zagranicznym firmom od listopada 2015 r. z wyszczególnieniem kwoty poszczególnych grantów.
  2. Czy polscy przedsiębiorcy mogą liczyć na podobne wsparcie ze strony rządu jak zagraniczne korporacje? Czy ministerstwo zamierza zreformować program przyzn awania grantów tak, aby uczynić go bardziej przyjaznym dla polskich firm?
  3. Czy granty to jedyne przejawy hojności, na jakie mogą ze strony rządu liczyć zagraniczne korporacje? Czy zagraniczne korporacje mogą też liczyć na ulgi, zwolnienia i inne formy wsparcia?
  4. Kiedy wreszcie zostanie skierowany do Sejmu projekt ustawy dotyczący wprowadzenia tzw. małego ZUS-u dla mikroprzedsiębiorców?

11 kwietnia wiceminister Tadeusz Kościński odpowiedział, iż Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii „podejmuje szereg działań w celu stworzenia atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego zwiększającego konkurencyjność Polski w stosunku do otoczenia zewnętrznego„.

Dalej wiceminister wyjaśnia: „stawiamy przy tym na aktywną rolę administracji i instytucji otoczenia biznesu, co zapewnia nową jakość oferowanych usług. Potwierdzeniem przyjaznego klimatu inwestycyjnego jest wyrażenie zadowolenia z inwestycji w Polsce przez 97 proc. zagranicznych inwestorów (zgodnie z wynikami 10. edycji badania Klimat inwestycyjny w Polsce, przeprowadzonego przez Polską Agencję Informacji i Inwestycji Zagranicznych we współpracy z firmą Grant Thornton oraz bankiem HSBC). Dodatkowym środkiem wpływającym na atrakcyjność inwestycyjną jest możliwość wykorzystania zharmonizowanego katalogu instrumentów wsparcia, dopasowanych do celów rozwojowych gospodarki”.

„Granty rządowe przyznawane są na podstawie Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011 – 2023 (dalej jako Program) przyjętego przez Radę Ministrów w dniu 5 lipca 2011 r. Celem ustanowienia Programu jest wzrost innowacyjności oraz konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez wspieranie nowych inwestycji realizowanych przez polskie i zagraniczne firmy, spełniające kryteria określone Programem. Jest to instrument wsparcia inwestycyjnego, który od początku swojego istnienia był przeznaczony dla wszystkich przedsiębiorców, krajowych i zagranicznych, zainteresowanych rozwinięciem swojej działalności i nowymi inwestycjami” – kontynuuje Tadeusz Kościński.
 
 

Pełną odpowiedź Ministerstwa można przeczytać tutaj. Poniżej prezentujemy załącznik do ww. interpelacji, na którym widnieją kwoty udzielonych dotacji oraz zobowiązania beneficjentów do poniesienia własnych nakładów na inwestycje.

 
Załącznik do interpelacji nr 20610

W czyim interesie rząd sprawuje władzę? – pyta na swoim profilu Facebook wicemarszałek Stanisław Tyszka

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.