Connect with us

Polska

Założenia programowe „Polska Fair Play” Roberta Gwiazdowskiego

Dodano

dnia

Robert Gwiazdowski/Polska Fair Play/Fot. Damian Małecki

W Centrum Praskim Koneser w Warszawie rozpoczęła się I Ogólnopolska Konferencja Polska Fair Play – partii utworzonej przez Roberta Gwiazdowskiego. Zgromadzonym uczestnikom przedstawiono założenia programowe nowopowstałej partii, skupiające się wokół 6 podstawowych założeń programu naprawy Polski.

Partia Polska Fair Play chce zmienić polską politykę budując szkielet ugrupowania na bezpartyjnych samorządowcach, ekspertach oraz działaczach organizacji pozarządowych. Jak przekonuje Robert Gwiazdowski, jego inicjatywa będzie skupiała się na obniżce oraz uproszczeniu podatków, a także budowie stabilnego systemu emerytalnego.

Wyższe płace, czyli niższe opodatkowanie płacy

Polska Fair Play postuluje:

 • Likwidacja PIT, CIT, składek na NFZ, ZUS, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Swiadczeń Pracowniczych.
 • Wprowadzenie w zamian podatku od Funduszu Płac, podatku przychodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, podatku przychodowego od przedsiębiorstw i banków.
 • Wprowadzenie jednolitej stawki VAT 16,25%

Wśród korzyści tych rozwiązań Polska Fair Play wymienia:

 • Oszczędność czasu dla przedsiębiorców.
 • System niekorzystny dla złodziei podatkowych.
 • Prostota i przejrzystość systemu, który nie wymaga ciągłych nowelizacji.Zmniejszenie kosztów poboru podatków i ich naliczania.
 • Likwidacja szarej strefy dzięki obniżce kosztów pracy.
 • Pobudzenie konsumpcji dzięki wyższym dochodom pracowników.

fot: Sejmlog.pl

Polska Fair Play: demografia i system emerytalny

Postulaty:

 • Każdy uprawniony obywatel otrzyma emeryturę obywatelską w wysokości minimum socjalnego.
 • Państwo dopłaci do emerytur niższych niż obywatelska.
 • Środki zgromadzone na kontach emerytalnych osób ubezpieczonych będą waloryzowane tak jak emerytura obywatelska. Jeśli obliczone świadczenie jest wyższe niż emerytura obywatelska, wypłacane będzie ono zamiast emerytury obywatelskiej.

Korzyści:

 • Stabilizacja i przywrócenie wiarygodnego systemu emerytalnego w ciągu 25 lat.
 • Dynamiczny rozwój gospodarczy spowodowany niższym klinem podatkowym.

fot. SejmLog.pl

Polska Fair Play: wprowadzić 460 JOW

Postulaty:

 • Równa dla każdego obywatela swoboda w kandydowaniu na posła.
 • Podział Polski na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych.
 • Posłem zostaje zdobywca największej liczby głosów w jednej turze głosowania.
 • Obywatelski i medialny nadzór głosowania w obwodach oraz publiczne liczenie głosów w okręgu.

Korzyści:

 • Lepsza możliwość kontroli posłów
 • To obywatele decydują, kto trafi do Sejmu, a nie szefowie partii.

for: SejmLog.pl

Polska Fair Play: decentralizacja i deglomeracja

Postulaty:

 • Przeniesienie większości urzędów państwowych do innych miejscowości – poza stolicą.
 • Zwiększenie samodzielności budżetowej jednostek samorządu terytorialnego.

Korzyści:

 • Impuls społeczny dla innych ośrodków – miejsca pracy, rozwój kontaktów, rozwój zasobów ludzkich, kapitału społecznego.
 • Okazja do przebudowy strukturalnej urzędów państwowych – więcej dobrze płatnych fachowców.
 • Aktywizacja społeczno-gospodarcza regionów, zahamowanie migracji.
 • Stabilne miejsca pracy.
 • Mniejsze koszty i bardziej zrównoważony rozwój kraju.
 • Modernizacja, poprawa jakości i wydajności sektora publicznego.
 • Rozbudowa infrastruktury transportowej i zwiększenie jej dostępności.

Polska Fair Play o wymiarze sprawiedliwości

Postulaty:

 • Jedynym sądem szczególnym pozostanie Sąd Najwyższy.
 • Niezależnych sędziów wybiera Prezydent na dożywotnie kadencje.
 • Sądy mają rozstrzygać spory, a nie administrować (rejestracja spółek, wpis do księgi wieczystej) czy wykonywać pracę notariuszy (notarialny nakaz zapłaty).
 • Mobilni sędziowie w ramach jednego województwa, zmniejszenie administracji w sądach.
 • Sędzią może zostać każda osoba niekarana z 10-letnią praktyką w innych zawodach prawniczych.
 • Powoływanie sędziów pokoju dla rozpatrywania drobnych spraw cywilnych oraz wykroczeń.
 • Podzielenie spraw ze względu na wartość przedmiotu sporu.
 • Uproszczona procedura dla mniejszych spraw.
 • Wprowadzenie zasady prawdy formalnej w postępowaniu cywilnym.

Korzyści:

 • Przyspieszenie procesów sądowych dzięki uproszczeniu procedur i odciążenie sądów.
 • Więcej sędziów, lepiej przygotowanych merytorycznie do sprawowania zawodu.
 • Szybkie rozstrzyganie prostych spraw, dzięki sędziom pokoju w każdej gminie.

fot. Sejmlog.pl

Polska Fair Play o Polsce w Unii Europejskiej

Postulaty:

 • Stworzenie „karty polskich spraw” – inicjatywy mającej na celu zbudowanie wspólnych postulatów polskich europosłów, niezależnie od frakcji, w jakiej zasiadają.
 • Stworzenie niezcentralizowanych i pozarządowych możliwości wsparcia polskich organizacji przedsiębiorców w działaniu na rzecz rodzimego biznesu na forum Unii Europejskiej.

Korzyści:

 • Pozostawienie „polskich sporów” w Polsce i praca na rzecz naszych interesów na forum Unii Europejskiej.
 • Działanie na rzecz polskiej racji stanu w poszczególnych frakcjach europarlamentu.
 • Wzmocnienie głosu Polski w UE.
 • Wsparcie polskiego biznesu w walce o zachowanie zasad wspólnego, wolnego rynku w Unii Europejskiej, zamiast prób wprowadzania organizacji rządowych i działań przez spółki skarbu państwa.

 

Racjonalny republikanin komentujący życie polityczne. W latach 2013-2016 współtworzył portal Żelazna Logika. Pomysłodawca i organizator serii wywiadów oraz oddolnych akcji społecznościowych. Fan rzetelności dziennikarskiej. Przez 11 lat jedną nogą w Irlandii, gdzie aktywnie działał w społeczności polonijnej. Pomysłodawca inicjatywy SejmLog, założyciel Fundacji SejmLog.

Kliknij by skomentować

Komentarze

© 2018 Fundacja Sejmlog | Wszelkie prawa zastrzeżone. Fundacja Sejmlog na podstawie art. 25 ust. 1 pkt. 1 b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wyraźnie zastrzega, że dalsze rozpowszechnianie artykułów zamieszczonych na portalu www.sejmlog.pl jest zabronione. Administratorem danych osobowych jest Fundacja SejmLog z siedzibą w Warszawie /02-662/, przy ul. Świeradowskiej 47 (dalej: „Fundacja”). Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do umożliwienia kontaktu drogą elektroniczną.